کیا سراتو کوپ مدل 2016

کیا سراتو کوپ مدل 2016

[آخرین قیمت (توقف عرضه)]

135337284 تومان

شرایط فروشی تعریف نشده است
کلاس خودرو
کوپه
گیربکس
اتوماتیک
تیپ گیربکس
AT
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
دو نفر
هزینه نگهداری
متوسط
ابعاد
کوچک

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

مقایسه
back to top