کیا کارنز مدل 2017

کیا کارنز مدل 2017

[آخرین قیمت]

228877040 تومان

شرایط فروشی تعریف نشده است
کلاس خودرو
مینی ون
گیربکس
اتوماتیک تیپ‌ترونیک
تیپ گیربکس
AT
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
بیش از چهار نفر
هزینه نگهداری
متوسط
ابعاد
متوسط

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

مقایسه
back to top